About
 

จดหมายข่าว

 

จุดประสงค์ของจดหมายข่าว คือ การแจ้งข่าวของเว็บไซต์ของคุณไปยังผู้ใช้บริการผ่านทางอีเมล์ เช่น ข่าวฟังก์ชั่นต่างๆ ข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ข่าวบล็อคโพสต์ เป็นต้น โดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับการขายโดยตรง แต่ว่าจะเป็นการแสดงตัวถึงบริการของเว็บไซต์ที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะให้ผู้ใช้บริการเข้ามายังเว็บไซต์เพื่อจะดูข้อมูลต่างๆ โดยที่เป้าหมายที่สูงสุดคือการที่มีอัตราส่วนของการเข้าชมเนื้อหาในเว็บไซต์สูง แต่มันก็เป็นสิ่งที่ยากที่จะไม่พูดเกี่ยวกับสินค้าในข่าว หากคุณมีความสามารถที่ในการนำเสนอสินค้าของคุณอย่างฉลาด โดยแนะนำอย่าง เช่น การยกตัวอย่าง การแจ้งข่าวก็เป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาและแบรนด์ของคุณ วิธีการนำเสนอข่าวสารไปยังลูกค้าที่จะทำให้กลยุทธ์การค้าของคุณประสบความสำเร็จ คุณสามารถติดต่อเราเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม บริษัท พิมพ์คลิก ออกแบบเว็บไซต์ ดีไซน์เว็บไซต์ ออกแบบแอปมือถือ พัฒนาแอปมือถือ จัดการเอสอีโอ ใน กรุงเทพ ประเทศไทย

 

 

การลงนามยอมรับ

การลงชื่อ เพื่อที่จะรับการแจ้งข่าวสาร โดยเป็นแบบ opt-­in คือการที่ลูกค้าต้องอนุญาตเพื่อที่จะรับข่าวสารโดยการลงชื่อหรือกระทำ เพื่อยินยอมในการรับข่าวสารก่อนสิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือ“opt­ out โดยสามารถที่จะยกเลิกการรับข่าวสารนั้นได้ตลอดเวลา โดยจะมีปุ่มเช็คให้กับผู้เยี่ยมชมเพื่อเป็นตัวเลือกโดยหากการลงชื่อ เพื่อที่จะรับการแจ้งข่าวสารของคุณมีกดตอบรับเยอะ ก็จะทำให้การทำ SEO ของคุณดีขึ้น

 

 

 

เทมเพลตของจดหมายข่าว

ถ้าคุณไม่อยากออกแบบเทมเพลตของการแจ้งข่าวสารเอง ก็มีเทมเพลตที่ไม่มีค่าใช้จ่ายออนไลน์สำหรับให้ทุกคนได้ลองใช้ ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม บริษัท พิมพ์คลิก ออกแบบเว็บไซต์ ดีไซน์เว็บไซต์ ออกแบบแอปมือถือ พัฒนาแอปมือถือ จัดการเอสอีโอ ใน กรุงเทพ ประเทศไทย ที่ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคุณ ถ้าคุณต้องการจะทำการแจ้งข่าวสารเพิ่มเติมให้กับบริษัทของคุณ

 

 

 

อีเมล์การซื้อขาย

ส่วนสำคัญสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ คือแฟ้มผลงานของลูกค้าและฐานเก็บข้อมูลการลงชื่อตอบรับ แต่คุณจำเป็นต้องแยกอีเมล์เป็น 2 ชนิดคือ อีเมล์การค้าขายกับอีเมล์แจ้งข่าวสาร โดยทั้งสองชนิดต้องมีวัตถุประสงค์ในการส่งที่แตกต่างกัน อีเมล์สำหรับการค้าขายจะตรงกันข้ามกับอีเมล์การแจ้งข่าวสารโดยมีจุดประสงค์คือการซื้อขายมีอัตราการเปลี่ยนแปลงในทันทีทันใดโดยอีเมล์ต้องมีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดการซื้อขายขึ้น ดังนั้นต้องมีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการที่เฉพาะเจาะจงและมีโครงสร้างที่ดีหากคุณกำลังทำโปรโมชั่นหรือทำการลดราคาในรอบเดือน โดยจะเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่จะทำให้ลูกค้าง่ายต่อการซื้อสินค้าของคุณ สิ่งที่คุณต้องทำคือหัวข้อข่าวที่สั้นและดึงดูดใจในการเขียนเชิญลูกค้าให้ติดตามอ่านและเข้าใช้งานเว็บของคุณ การทำเว็บไซต์ที่ออกแบบอย่างดีที่สุด เพื่อทำให้การส่งอีเมล์ประสบผลสำเร็จ