About
 
Work from Home ทำยอดใช้ Internet มือถือเติบโตขึ้นในเมืองไทย

Work from Home ทำยอดใช้ Internet มือถือ
เติบโตขึ้นในเมืองไทย

ในสถานการณ์ COVID-19 ที่ระบาดไปทั่วทุกมุมโลก หลายประเทศมีมาตราการที่ควบคุมการแพร่กระจายของเชื่อไวรัสนี้ ด้วยความเข้มงวดพร้อมทั้งการออกมาให้ความรู้ และขอความร่วมมือเพื่อลดการติดเชื่อดังกล่าว โดยการขอให้อยู่ในที่พักอาศัยของตนเองปรับรูปแบบการทำงานแบบ Work from Home ทั้งนี้เพื่อให้ธุจกิจยังคงสามารถดำเนินต่อไปได้ จึงต้องมีการใช้สื่ออนไลน์และอินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น

ทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประเทศไทยได้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตมือถือของค่ายโอเปอเรเตอร์ผู้ให้บริการทั้ง 3 ราย ในประเทศไทยในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงเดือนมีนาคม พบว่า ภาพรวมการใช้งานรับส่งข้อมูลในเดือนมีนาคมมีอัตราการใช้เพิ่มขึ้น 11.14% หรือเพิ่มขึ้นราว 79,727 TB (เทราไบต์) เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์

ส่วนช่วงเวลาที่มีการใช้งานมากที่สุดคือ 12.00-17.00 น. มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมือถือเพิ่มขึ้นถึง 13% ขณะที่ช่วงที่มีการใช้งานน้อยที่สุดคือ 20.00-21.00 น.นอกจากนี้ยังพบว่าช่วงวันธรรมดากลับมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมือถือเพิ่มสูงขึ้นที่ 12% มากกว่าวันเสาร์-อาทิตย์ที่มีการใช้งานเพิ่มขึ้น 7% แต่เพื่อให้การทำงานแบบ Work from Home มีประสิทธิภาพและมีความสุข Pimclick มี Tips ง่ายๆมาแนะนำกัน

สร้างปฎิทินการทำงาน

การสร้างปฎิทินการทำงานในแต่ละสัปดาห์จะช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบ และแบ่งเวลาระหว่างเวลาทำงาน กับเวลาพักผ่อนส่วนตัวได้ดีขึ้นรวมถึงต้องมีการแบ่งบันปฎิทินนี้ให้ทั้งหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และคนในครอบครัวได้รับรู้ด้วยเพราะจะเป็นตัวช่วยในการสื่อสารว่าช่วงเวลาไหนเป็นเวลาสำหรับการทำงาน พร้อมสำหรับการติดต่อกับเพื่อนร่วมงานและช่วงเวลาไหนเป็นเวลาพักผ่อนสำหรับคนในครอบครัว

อาบน้ำแต่งตัวให้พร้อมก่อนเริ่มทำงาน

แม้ว่าจะเป็นการทำงานที่บ้านแต่คุณก็ควรตื่นมาอาบน้ำ แต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนเริ่มทำงานในแต่ละวันเพราะการอาบน้ำ แต่งตัวจะเป็นการช่วยให้ร่างกายสามารถแยกแยะระหว่างเวลาทำงาน กับเวลาพักผ่อนส่วนตัวได้

สื่อสารให้มากขึ้นและชัดเจนกว่าปกติ

สาเหตุหนึ่งที่การทำงานที่บ้านของหลายองค์กรไม่เวิร์คคือ การสื่อสารที่น้อยเกินไป เนื่องจากการทำงานที่บ้าน เราไม่มีโอกาสพบปะเห็นหน้าเพื่อนร่วมงานบางคนทำให้เราไม่อาจถ่ายทอดสารได้เต็มที่ ดังนั้น เราต้องตระหนักว่าควรสื่อสารกับทีม “ให้มากกว่าปกติ” โดยเฉพาะกับคนที่ควรจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเรา รู้ว่าเราทำงานส่วนไหนอยู่งานของเราติดขัดอะไร งานของเราชิ้นใดที่เสร็จแล้ว ชิ้นใดที่ต้องการความคืบหน้าจากคนอื่น หรือหากต้องลาพัก เราจะลาพักวันไหน เป็นเวลากี่วัน
การสื่อสารที่ดีไม่จำเป็นต้องยืดยาวหรือเป็นทางการมากนัก เพียงแค่ต้องสื่อสารด้วยข้อความที่ชัดเจน มุ่งเน้นสิ่งที่เกิดขึ้น และสื่อสารให้บ่อยครั้งกว่าปกติวิธีหนึ่งที่ได้ผลคือการกำหนดช่วงเวลาเพื่ออัพเดทงานและสถานะภายในทีมร่วมกัน การได้เห็นความคืบหน้าและจำนวนงานช่วยให้การจัดการงานเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น

เตรียมอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ให้พร้อม

อีกข้อหนึ่งที่หลายคนละเลยคือการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานตามขอบเขตงานของเรา โดยเฉพาะทีมที่มีโอกาสต้องติดต่องานกับบุคคลภายนอกและมักใช้ห้องประชุมเป็นที่ติดต่อหลัก ต้องปรับและเปลี่ยนมาใช้ Online Communication Platform (เช่น Zoom, Google Hangout ฯลฯ) แทนก็ต้องมีการทดสอบความพร้อมของอุปกรณ์และเครือข่ายด้วย ทั้งในแง่ความสะดวกและความปลอดภัยของระบบตามมาตรฐานก่อนที่จะใช้งานจริงซึ่งหากบริษัทสามารถดำเนินการส่วนนี้จนเสถียรก็จะเปิดทางเลือกในการทำงานของทีมในภาวะปกติ อันเป็นข้อได้เปรียบและดึงดูดบุคลากรได้ในอนาคต

คิดบวก และมองหาโอกาสพัฒนาตัวเองจากความเปลี่ยนแปลง

การทำงานที่บ้านอาจเกิดความขลุกขลักจากการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน แต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อดีไม่น้อย
หลายคนอาจมีโอกาสหันมาจัดบ้านใหม่ให้เหมาะสมกับบริเวณหรือที่ที่เราต้องอยู่ทั้งวันมากขึ้น การไม่ต้องเดินทางก็ทำให้เรามีเวลามากขึ้นเราสามารถเอาเวลาไปอ่านหนังสือ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม หรือแม้แต่สิ่งง่ายๆ ในบ้านที่เราไม่มีโอกาสได้ทำหากต้องเดินทาง เช่น ทำอาหารกินเองใช้เวลาพูดคุยกับคนที่บ้านมากขึ้น ทั้งหมดนี้ เราจะสามารถมองเห็นได้จากการคิดในแง่บวก
ไม่แน่ว่าการ Work from home อาจจะเป็นแรงบันดาลใจใหม่ให้ชีวิตเราเจอเป้าหมายใหม่ที่สำคัญสำหรับเราก็เป็นได้

จะเห็นได้ว่าหลายข้อที่เรานำเสนอไปถือเป็นโอกาสสำหรับทั้งบุคคลและองค์กรในระยะยาวไม่น้อยทีเดียวPimclick หวังว่าสิ่งที่นำเสนอไปจะช่วยให้ทุกท่าน Work from home อย่างมีความสุขมากขึ้น

สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยท้ังสุขภาพกาย แล้วเราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Summary
Description
ในสถานการณ์ COVID-19 ที่ระบาดไปทั่วทุกมุมโลก หลายประเทศมีมาตราการที่ควบคุมการแพร่กระจายของเชื่อไวรัสนี้ ด้วยความเข้มงวด
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.