About
 
UN ในประเทศไทยเปิดตัวแคมเปญออนไลน์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)

UN ในประเทศไทยเปิดตัวแคมเปญออนไลน์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)

ณ กรุงเทพฯ เมษายน 2564 – ทศวรรษแห่งการลงมือทำเรียกร้องให้ทุกคนมาร่วมกันลงมือทำตั้งแต่วันนี้ องค์การสหประชาชาติในประเทศไทยเปิดตัวแคมเปญออนไลน์เกี่ยวกับ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านแง่มุมของเสาหลัก 5 ประการ ได้แก่ ผู้คน, สิ่งแวดล้อม, ความมั่งคั่ง, สันติภาพและความร่วมมือ

การบรรลุวาระปี 2573 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและในระดับบุคคลเพื่อบรรลุเป้าหมายระดับโลก

คุณสิรินยา บิชอพ ทูตสันถวไมตรี UN Women ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก อธิบายว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มต้นจาก ‘คน’ และทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหาโลกและลดความเหลื่อมล้ำร่วมกัน “ผู้คน ในเชิงของกลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือทุกส่วนเป็นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบสำคัญของไม่ว่าจะเป็นครอบครัวสังคมและประชากรโลกกลุ่มเป้าหมายมันก็ต้องเริ่มจากคนเพราะคนเป็นคนสร้างความเปลี่ยนแปลงและคนนั่นแหละที่จะได้รับผลที่ดีของการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง”

ควบคู่ไปกับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน วาระนี้เรียกร้องให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืนด้วย “สิ่งแวดล้อม” “SDGs คือเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้คนใส่ใจสิ่งแวดล้อมและเรียนรู้ที่จะมีส่วนร่วมในการทำให้โลกของเรายั่งยืน” อเล็กซ์ เรนเดลล์ ทูตสันถวไมตรี UN Environment ประจำประเทศไทย ร่วมรณรงค์เพื่อให้ทุกคนตระหนักว่าสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นฐานและยังเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาโลก

แม้จะมีความคืบหน้าบ้างนับตั้งแต่เริ่มมีการกำหนดเป้าหมายโลก แต่แนวโน้มในการบรรลุความมั่งคั่งร่วมกันได้หยุดชะงักลงเมื่อโลกกำลังต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมที่เพิ่มขึ้น เมื่อเราพูดถึงแนวคิดเรื่อง ‘ความมั่งคั่ง’ ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความมั่งคั่งอีกต่อไป แต่เป็นความมุ่งมั่นร่วมกันเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน “ความมั่งคั่งที่ว่า จริงๆคือความคิด คุณต้องคิดอย่างมั่งคั่งว่าคุณจะช่วยกันรักษาโลกใบนี้เอาไว้และเพื่อนมนุษย์ของคุณทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้เจ็ดพันกว่าล้านคน เป็นผู้ที่จะช่วยคุณที่จะทำให้โลกอันนี้มันยั่งยืนต่อไปได้” คุณปรีดาเตียร์สุวรรณ สมาชิกผู้ก่อตั้ง Global Compact Network Thailand แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ SDGs ที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง

เป้าหมายระดับโลกถูกกำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและยุติธรรม แต่การข่มเหงและความขัดแย้งยังคงเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน “ที่ผ่านมาเราพูดแยกกันระหว่างสันติภาพ ความยุติธรรมแล้วก็ the rule of law หรือการปกครองทางกฎหมาย ความจริงสามเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกัน” ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิบดีฝ่ายความยั่งยืนและการบริหารศูนย์รังสิตและอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชี้แจง

SDGs ต้องการความร่วมมือและความร่วมมือระดับโลกที่แข็งแกร่ง คุณกีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานสหประชาชาติ ประจำประเทศไทยเน้นย้ำว่าทุกคนคือกุญแจสำคัญในการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระดับโลกและไม่มีใครถูกทอดทิ้ง “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเชื่อมโยงกันรวมถึงพวกเราทุกคนผู้คนและโลกใบนี้ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวาระปี 2030 UN ร่วมมือกับเราเพื่อทำให้สิ่งนี้เป็นจริง”

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/thailand.un
ติดตามได้โดยใช้  #DecadeOfAction #GlobalGoals #SDGs #UN

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.