About
 
uni

UN ในประเทศไทยเปิดตัวแคมเปญออนไลน์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)

ณ กรุงเทพฯ เมษายน 2564 - ทศวรรษแห่งการลงมือทำเรียกร้องให้ทุกคนมาร่วมกันลงมือทำตั้งแต่วันนี้ องค์การสหประชาชาติในประเทศไทยเปิดตัวแคมเปญออนไลน์เกี่ยวกับ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านแง่มุมของเสาหลัก 5 ประการ ได้แก่ ผู้คน, สิ่งแวดล้อม, ความมั่งคั่ง, สันติภาพและความร่วมมือ การบรรลุวาระปี 2573 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง...

Continue reading...