About
 
What is a Conversion Funnel and How to Apply it with your Business Thai

ทำความรู้จักกับ Conversion Funnel สุดยอดกลวิธีในการสร้างยอดขายออนไลน์

ลำดับขั้นของ Conversion Funnel ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจไหนก็ตาม ถ้าหากสนใจที่จะเริ่มขายของออนไลน์ เรื่องแรกที่ควรคิดก่อนคือ Conversion Funnel เพราะเจ้าสิ่งนี้เป็นเสมือนดั่งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับลูกค้าซื้อของออนไลน์ตั้งแต่การรับรู้จักสินค้าจนไปถึงขั้นตอนที่เกิดการซื้อขาย และแน่นอนว่า Conversion Funnel นั้น ในแต่ละ Funnel หรือขั้นลำดับย่อมมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน โดย Conversion Funnel มีทั้งหมด...

Continue reading...