About
 
วิธีสร้างสรรค์กระดาน Mood Board สำหรับแคมเปญของคุณ

วิธีสร้างสรรค์กระดาน Mood Board สำหรับแคมเปญของคุณ

หลังจากที่ได้ทำความรู้จักกันไปแล้วว่า Mood Board คืออะไรในบล็อกที่แล้วของ Pimclick ครั้งนี้เราจะมาสานต่อกันอีกครั้งกับวิธีการสร้างสรรค์ Mood Board ให้กับแคมเปญโฆษณาดิจิทัลของคุณ มาดูกันเถอะ  ต้องเกริ่นกันก่อนว่า ในสมัยก่อนนั้นการทำ Mood Board สำหรับแคมเปญโฆษณาหรือโคงการต่างๆ มักจะเป็นการทำ Mood Board ที่ใช้รูปภาพต่างๆ...

Continue reading...